Chovatelská stanice Německého Boxera

Proč Boxera  s PP?

Říkáte si a ptáte se- proč štěňátko s průkazem původu, když je o mnoho dražší, než štěňátko "bezpapírové"?  Nyní třeba najdete odpovědi na svou otázku:

Průkaz původu štěňátka je důkazem toho, že jeho rodiče splnili všechny podmínky nutné k uchovnění a zařazení do tzv. "Kontrolovaného chovu".

Což konkrétně  u boxera znamená zdravotní vyšetření- povinné vyšetření stupně spondylózy páteře, což je degenerativní onemocnění páteře, které se vyhdnocuje na základě RTG vyšetření a popisují se stupně od 0 (negativní) až 4 (velmi těžký), více informovací zde. a doklad o něm by Vám měl být schopen chovatel Vašeho štěňátka kdykoliv ukázat. A dále nepovinné  vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu, které se také klasifikuje podle tíže ve stupních 0 až 5 nebo A až E, detailní info zde. a eventuelně vyšetření srdce. Samozřejmě díky tomuto potom máte možnost posoudit, jaké zdravotní dispozice může mít Vaše štěňátko podle stupně "postižení" rodičů, ale i několik genreací jejich předků.

Další z podmínek uchovnění je přezkoušení povahy německého boxera. Každý z rodičů musí mít bezpodmínečně spněnou zkoušku chovnosti, která se známkuje povahovou známkou (posuzuje se bázlivost, nedůvěřivost/agresivita) od 1 do 9, jedinci se známkou 1 a 9 do chovu připuštěni nejsou a naopak známka číslo 5 svědčí pro nejvyrovnanější povahu psa. Při zkoušce chovnosti se posuzuje chování psa k cizí osobě při běžném kontaktu, při prohlídce zubů, při měření atd a dále chování psa k figurantovi a při obraně psovoda.

A vzhledem k tomu, že německý boxer patří mezi pracovní plemena, je požadavkem, aby alespoň jeden z obou rodičů měl splněnou  zkoušku z výkonu, která je hodnocena max. 300 body a skládá se z oddílů A až C, kdy v oddílu A se prověřují stopařské schopnosti psa, v oddílu B se zkouší poslušnost a  v posledním oddíle C pes předvádí svou dovednost při obranách.

Všechny tyto náležitosti jsou nutné proto, aby se do kontrolovaných chovů dostala zvířata s vyrovnanými a  správnými povahovavými rysy, které potom mohou předat svým potomkům a budoucí majitel si mohl být jistý, že získá boxera s opravdu  onou úžasnou aktivní "boxeří" povahou :)

A samozřejmě v neposlední řadě se u obou rodičů posuzuje exteriér. Vlastně přesný stndart boxera podle FCI je popsán v předchozím článku /ja-boxer/.  Exteriér je posuzován jednak při zkoušece chovnosti, kdy se zvířata se zjevnými exteriérovými vadami do chovu nepřipouštějí a dále musí mít každý z rodičů alespoň 1x absolvovanou klubovou výstavu ve třídě dospělých a to pes s hodnocením minimálně VD (velmi dobrý) a fekna min. D (dobrá).

A tím pádem budete vědět, že Vám ze štěňátka vyroste Německý boxer, který opavdu bude Německým boxerem :)

Tyto všechny náležitosti jsou poměrně náročné pro toho, kdo své zvíře uchovnit chce, ale jsou prostě bezpodmínečně nutné k tomu, aby Německý Boxer zůstal tím, čím je- jak ve svém úžasném a milém vzhledu, tak v povaze. Aby to bylo povahově vyrovnané, veselé a aktivní zvíře, které bude svému pánovi příjemným společníkem použitelným snad ve všech kynologických odvětvích a pokud možno i pejskem zdravým, což u plemene tak inklinujícího k nemocem, je obvzvláště důležité.

Mezi cenou "průkazového" a "neprůkazového" štěňátka je samozřejmě  rozdíl. Ale ten rozdíl je jen malinkým zlomečkem v tom, co budoucího majitele bude jeho rostoucí a dospívající a posléze dopělý pes stát (krmení, zajištění "bydlení", hračky, výcvik, veterinární péče...) ale na druhou stranu získává kompletní přehled o povaze, vzhledu a zdraví mnoho generací předků svého zvířete. A je potom na zvážení každého, zda v tomto šetří na správném místě :)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode